Bouppteckning

Dödsboet ska göra en förteckning över och värdera alla de tillgångar och skulder som ingår i boet till gällande marknadsvärde.

Bouppteckningen är en viktig legitimationshandling där man kan se vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar.

Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den är gjord. Ibland finns det så lite i boet att det inte räcker till mer än begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden som lämnar in den till Skatteverket.

 

Dödsbo och dödsbodelägare

När en person avlider räknas allt hon eller han ägde in i ett dödsbo. Dödsboet äger allt innan arvet har skiftats.

Arvingar enligt lag och testamentstagare, blir dödsbodelägare. Delägarna representerar dödsboet tillsammans och måste i princip vara överens om vad som ska göras med boet. Rent praktiskt är det vanligt att en av delägarna eller någon utomstående får de övrigas fullmakt att förvalta boet.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan någon av dem begära att en boutredningsman utses. Det innebär att tingsrätten beslutar att boet ska förvaltas av en särskild person. Ofta är det en familjerättsjurist eller en advokat som får uppdraget. Men det bästa är att komma överens.

 

Dödsboförsäkring

Då en nära anhörig avlider kan det vara svårt att hålla reda på alla praktiska och juridiska frågor, till exempel om lösöre på bostaden är försäkrat. Därför har Juristbyrån tillsammans med Folksam tagit fram en kostnadsfri dödsboförsäkring som alltid ingår när du anlitar oss för en bouppteckning vid avveckling av dödsbo. En värdefull extra trygghet för dödsboets egendom.

Läs mer om försäkringen här:
http://www.juristbyran.com/Global/Forsakring/Dodsboforsakring_20151230.pdf

Ja, jag är intresserad av att boka ett möte hos Juristbyrån!

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan. 
Vi kommer att kontakta dig inom några dagar.

Tack.

Din lokala jurist kontaktar dig inom några dagar.

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-31 21 21 om du har några frågor eller funderingar.

Hälsningar
Juristbyrån